Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców”. Uczelnie mogły zgłaszać pomysły na innowacyjne sposoby zachęcania zagranicznych kandydatów do studiów w Polsce. Spośród wszystkich zgłoszonych wniosków wybrano 11, w tym projekt Uniwersytetu Warszawskiego. Każda uczelnia mogła starać się o 100 tys. zł. Uniwersytet zamierza przeznaczyć te środki na przygotowanie aplikacji mobilnej w języku angielskim, skierowanej do zagranicznych kandydatów i studentów, będącej przewodnikiem po UW, a jednocześnie umożliwiającej regularne przesyłanie użytkownikom aktualnych informacji o życiu uczelni.

 

Drugim elementem projektu będzie przygotowanie filmu w języku angielskim, będącego wizytówką Uniwersytetu. Krótki, dynamiczny materiał pokaże UW jako uczelnię szybko rozwijającą się i tętniącą życiem, silnie związaną z miastem, realizującą projekty badawcze na najwyższym światowym poziomie. Tłem dla Uniwersytetu będzie Warszawa – miasto nowoczesne, wielokulturowe, otwarte na przybyszy z zagranicy.

 

Aplikacja mobilna oraz film to nie jedyne elementy, którymi Uniwersytet chce przyciągać najlepszych kandydatów z zagranicy. Kilka miesięcy temu ruszyła nowa wersja strony internetowej UW w języku angielskim, w połowie października internetową premierę miał cykl filmów o pracownikach UW – laureatach grantów European Research Council. Odbywają się także szkolenia dla pracowników administracji uczelni z zakresu różnic kulturowych i pracy w środowisku międzynarodowym oraz kursy z języka angielskiego dla osób mających kontakt ze studentami zagranicznymi, przede wszystkim pracowników biur administracji centralnej, dziekanatów wydziałowych, domów studenckich.

 

Myśląc o promocji Uniwersytetu zagranicą, uczelnia nie skupia się na konkretnych regionach świata, lecz chce kierować swój przekaz do osób posiadających określone cechy – młodzieży mającej zainteresowania naukowe, rozważającej kontynuowanie kariery akademickiej, a także angażującej się w inicjatywy rozwijające ich kompetencje społeczne.