ShanghaiRanking Consultancy opublikowała wyniki tegorocznego rankingu szanghajskiego Academic Ranking of World Universities (ARWU). W zestawieniu zawarto 1000 najlepszych szkół wyższych na świecie. Uniwersytet Warszawski uplasował się w grupie uczelni sklasyfikowanych w przedziale 301-400. To najlepszy wynik wśród polskich uniwersytetów.

ARWU to prestiżowy ranking najlepszych uczelni świata publikowany od 2003 roku. W tegorocznym zestawieniu UW zajął miejsce 301-400.

 

Autorzy listy szanghajskiej wzięli pod uwagę kilka wskaźników – liczbę absolwentów czy pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczbę autorów najczęściej cytowanych prac wśród kadry, liczbę artykułów w pismach naukowych „Nature” i „Science”, a także dane dotyczące dorobku publikacyjnego uczelni.

 

W tegorocznym zestawieniu ShanghaiRanking Consultancy oceniła ponad 2000 uczelni, z czego 1000 uwzględniła w rankingu. Oprócz UW wśród polskich uniwersytetów sklasyfikowano również Uniwersytet Jagielloński (401-500), Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (701-800), Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu (801-900), Politechnikę Gdańską (801-900), Politechnikę Warszawską (801-900), Śląski Uniwersytet Medyczny (901-1000) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (901-1000).

 

Pełna lista rankingu ARWU 2020 >>