Uniwersytet Warszawski został partnerem projektu „Uczelnie Przyszłości”, którego liderem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dotyczy on testowania możliwości, jakie daje kształcenie oparte na realizacji projektów (project-based learning model).

13 maja prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, podpisała umowę, w której Uniwersytet Warszawski został jednym z dwunastu partnerów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (lider) w projekcie „Uczelnie Przyszłości”.

 

Projekt zakłada przetestowanie rozwiązań dotyczących kształcenia opartego o project-based learning model i weryfikację możliwości jego powszechnego zastosowania w szkolnictwie wyższym. To model polegający na nauczaniu poprzez realizację projektów. Studenci zdobywają wiedzę poprzez samodzielną realizację określonych zadań.

 

Celem projektu jest indywidualizacja nauczania w oparciu o rozwiązywanie praktycznych problemów, tworzenie innowacyjnych rozwiązań, w tym innowacji społecznych i dopasowanie metod kształcenia do różnorodnych potrzeb i zainteresowań studentów.

 

Zaproponowana ścieżka będzie testowana jako alternatywa dla tradycyjnego podejścia do kształcenia. Jednocześnie „Uczelnie Przyszłości” to projekt, który ma wypracować nowe metody współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia.

 

Udział w projekcie przyczyni się także do:

  • rozwoju potencjału uczelni w zakresie kształcenia kluczowych kompetencji studentów;
  • poszerzenia oferty edukacyjnej uczelni;
  • rozwoju kompetencji kadry akademickiej w zakresie diagnozy kompetencji studentów, dotyczących pracy indywidualnej oraz ich potrzeb wsparcia mentorskiego.

 

Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.1 Innowacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS EFS + 2021-2027). Prowadzony będzie przez Biuro Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego, potrwa od 2024 do 2028 roku.

 

Informacje na temat projektu można znaleźć na stronie NCBR: UCZELNIE PRZYSZŁOŚCI – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)