25 listopada został powołany Korpus analityków, czyli interdyscyplinarny zespół urzędników, którzy zajmują się przygotowywaniem opracowań wspierających decyzje o rozwoju Warszawy. Ich pierwszym zadaniem będzie analiza pokazująca, jak zmieniło się miasto w wyniku pandemii. Uniwersytet Warszawski i Urząd Statystyczny w Warszawie są partnerami strategicznymi tego przedsięwzięcia.

 

– Zaangażowanie Uniwersytetu Warszawskiego w prace Korpusu analityków wpisuje się w trzecią misję uczelni i stanie się platformą wymiany doświadczeń oraz okazją do wzmocnienia współpracy między uczelnią a urzędem m.st. Warszawy – mówi dr Sylwia Dudek-Mańkowska, prodziekan ds. finansowych i naukowych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.

 

55 pracowników urzędu m. st. Warszawy, reprezentujących 36 biur i 15 urzędów dzielnic, tworzy Korpus analityków. Urzędnicy zajmują się m.in. identyfikacją zagadnień badawczych, określaniem metodyki, wykonaniem analiz ilościowych i jakościowych czy przygotowywaniem i prezentowaniem wyników. Na co dzień wykorzystują różne źródła danych, metody i narzędzia analityczne, w tym w pracy na dużych bazach danych (big data) i specjalistycznym oprogramowaniu.

 

Zadaniem Korpusu będzie dostarczanie pogłębionych analiz, wspierających decyzje dotyczące rozwoju miasta. Wśród pierwszych opracowań, które przygotują urzędnicy będzie m.in. przekrojowa analiza pokazująca, jak zmieniło się miasto w wyniku pandemii i jakich zmian można spodziewać się po jej ustaniu. Wyniki prac zostaną zaprezentowane wiosną. Ponadto członkowie Korpusu będą wspierali realizację bieżących zadań przez swoje komórki organizacyjne – urzędy dzielnic oraz biura, dostarczając kadrze zarządzającej potrzebnych analiz do wykorzystania w procesach decyzyjnych.

 

Istotnym aspektem funkcjonowania Korpusu będzie stałe podnoszenie kompetencji urzędników. Będą oni brali udział w szkoleniach, seminariach analitycznych, warsztatach i wizytach studyjnych. Za organizację serii warsztatów metodycznych oraz seminariów analitycznych odpowiada Centrum Współpracy i Dialogu UW. Pierwszy cykl spotkań pracownicy UW poprowadzą w styczniu 2022 roku.

 

– Seminaria badawcze dadzą możliwość promowania wyników badań naukowych oraz włączenia pracowników i studentów UW w prace analityczne dotyczące rozwoju miasta. Mamy nadzieję, że wymiana wiedzy podczas warsztatów zaowocuje w przyszłości wspólnymi inicjatywami badawczymi – podkreśla prodziekan WGiSR UW.