W 2014 roku na polskich uczelniach studiowało 36 tys. obcokrajowców na studiach licencjackich bądź magisterskich. Najwięcej z nich – blisko 1,7 tys. – wybrało Uniwersytet Warszawski. Nasza uczelnia od lat cieszy się największą popularnością wśród zagranicznych kandydatów.   

 

Liczba studentów na świecie przekracza 170 mln. 2,5% spośród nich (a więc 4,5 mln) wybiera naukę zagranicą. Kierunkami preferowanymi przez młodych ludzi są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Chiny, Francja, Australia i Niemcy. Największymi „podróżnikami” są mieszkańcy Azji – Chińczycy, Hindusi oraz Koreańczycy. Zainteresowanie studiami w Polsce zwiększa się z roku na rok – od 2000 roku liczba studentów zagranicznych wzrosła ponad pięciokrotnie, a ich odsetek w stosunku do ogólnej liczby studentów – ponad czterokrotnie.

 

Gdzie?

W zestawieniu polskich uczelni najchętniej wybieranych przez obcokrajowców w 2014 roku UW wyprzedził Uniwersytet Jagielloński oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, na których studiuje ponad 1,5 tys. cudzoziemców. W skali całego kraju największą popularnością cieszą się uczelnie mazowieckie, na których studiuje 1/3 zagranicznych studentów. Na liście 50 najbardziej umiędzynarodowionych szkół wyższych 36 to uczelnie publiczne.

 

Co?

Obcokrajowcy przyjeżdżający na studia do Polski wybierają najczęściej kierunki medyczne, ekonomiczne i społeczne. Na Uniwersytecie Warszawskim cudzoziemcy najchętniej studiują na kierunkach: stosunki międzynarodowe, zarządzanie, finanse i rachunkowość.

 

Kto?

Najliczniejszą grupę wśród zagranicznych studentów na polskich uczelniach w 2014 roku stanowili Ukraińcy, Białorusini, Norwegowie oraz Hiszpanie, a z krajów pozaeuropejskich mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej i Chin. Także na UW największy odsetek obcokrajowców pochodzi z krajów Europy Wschodniej. Dużą popularnością nasza uczelnia cieszy się też wśród Hiszpanów.

 

Raport „Studenci zagraniczny w Polsce 2014” został opracowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Coroczna publikacja jest elementem programu „Study in Poland” prowadzonego przez fundację oraz Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Zebrane dane dotyczą studentów studiów magisterskich i licencjackich. Nie uwzględniają obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Polski na semestralne bądź roczne stypendium. Liczba stypendystów rozmaitych programów na Uniwersytecie Warszawskim sięga rocznie ok 1,4 tys. osób. Łącznie na UW każdego roku uczy się więc ponad 3 tys. osób z zagranicy.