5 grudnia na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja poświęcona problemowi przemocy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Na XXXVIII Sympozjum Naukowym „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce – terra incognita” zostanie poruszona kwestia świadomości Polaków dotycząca przemocy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jego uczestnicy będą analizować zagadnienia związane z życiem codziennym osób z niepełnosprawnością, ich wizerunkiem w społeczeństwie, problemami dotyczących zależności ekonomicznej, fizycznej i psychicznej. Prelegenci powiedzą o trudnościach i dylematach towarzyszących diagnozie, zgłaszaniu i interwencji w przypadku przemocy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także o rozwiązaniach pozwalających wspierać ofiary przemocy.

 

Podczas sympozjum zostaną zaprezentowane wyniki badań projektu „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badania pilotażowe”, który został zrealizowany w województwie mazowieckim przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

 

Organizatorami konferencji są Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Polski Zespół do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

 

Konferencja odbędzie się 5 grudnia w Sali D Auditorium Maximum, w godz. od 9.00 do 15.30.

 

Więcej informacji