Poznaliśmy wyniki I edycji nowego międzynarodowego rankingu szkół wyższych U-Multirank. Powstał on na zlecenie Komisji Europejskiej, a jego metodologia znacznie różni się od kryteriów stosowanych w innych tego typu zestawieniach. Autorzy U-Multirank ocenili blisko 900 uczelni z całego świata, w tym 34 z Polski. Uniwersytet Warszawski zdobył w wielu kategoriach ocenę A (bardzo dobrą) lub B (dobrą), został doceniony m.in. za pozytywne oddziaływanie w regionie.

 

Zupełnie inny ranking

 

Publikowane od lat krajowe i międzynarodowe rankingi szkół wyższych budzą wiele zastrzeżeń. Każde zestawienie opiera się na nieco innych kryteriach; dla krytyków wątpliwy jest ich dobór oraz przypisywane wagi, m.in. dyskryminowanie humanistyki względem nauk ścisłych, preferowanie anglojęzycznych publikacji, ocenianie jakości kształcenia poprzez liczbę noblistów zatrudnionych na uczelni, porównywanie uczelni mających całkowicie odmienną strukturę oraz charakter. Pojawiają się też zarzuty odnośnie wiarygodności ankiet wypełnianych przez naukowców czy pracodawców.

 

Autorami nowego rankingu, powstającego pod unijnymi patronatem, są dwa ośrodki: Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) na Uniwersytecie w Twente w Holandii oraz Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech. Ich celem nie było ułożenie listy rankingowej i przyporządkowanie uczelniom określonego miejsca. Chcieli stworzyć narzędzie, dzięki któremu różne grupy – kandydaci na studia, środowisko akademickie, decydenci, potencjalni partnerzy biznesowi i społeczni – będą mogli sprawdzić, jak w interesującej ich dziedzinie radzi sobie dana uczelnia. Szkołom przyznawano więc nie miejsca, lecz noty, od A (bardzo dobra) do E (słaba). Na stronie U-Multirank można sprawdzić nie tylko oceny poszczególnych uniwersytetów, ale też porównywać je między sobą, tworząc swój własny, indywidualny ranking.

 

Dobry wynik UW

 

W U-Multirank oceniono działalność uczelni w 5 dziedzinach: badania naukowe, jakość nauczania, umiędzynarodowienie, współpraca z biznesem, wpływ na region. W I edycji dodatkowo badano kształcenie na kierunkach biznesowych, mechanice i budowie maszyn, elektrotechnice i fizyce. W następnych latach w zestawieniu będą uwzględniane kolejne programy.

 

Oceny dla szkół zebrano w trzech kategoriach:

UW dostał bardzo dobre noty za dorobek publikacyjny (A – international joint publications, A – regional joint publications, B – research publications, absolute numbers).

 

Uniwersytet doceniono przede wszystkim za zaangażowanie w regionie (A – bachelor graduates working in the region, A – master graduates working in the region, A – regional joint publications).

 

W przypadku nauczania na kierunkach biznesowych dobrze oceniono współpracę UW z pracodawcami (B – contact with work environment, masters) oraz rozwiązania sprzyjające umiędzynarodowieniu studiów (A – international orientation of master programmes).

 

To już kolejny międzynarodowy ranking, w którym Uniwersytet Warszawski, wypada bardzo dobrze. W lutym poznaliśmy wyniki czwartej edycji rankingu QS World University Ranking dla kierunków studiów. Uniwersytet Warszawski znalazł się na liście najlepszych uczelni dla 7 przedmiotów. Zobacz więcej