Uniwersytet Warszawski Domeny

Zasady akceptacji nazwy domeny

Wszystkie wydziały oraz jednostki UW, które chciałyby założyć poddomenę w ramach domeny uw.edu.pl, powinny zapoznać się z instrukcją na stronie www.it.uw.edu.pl.

 

Nazwa powinna być:

bardzo konkretna,

zrozumiała i klarowna.

 

W przypadku rejestracji nazw kół naukowych, stosujemy następującą zasadę: kolo-nazwa.uw.edu.pl

 

Nie są akceptowane:

nazwy zbyt ogólne, do których prawa mogą rościć sobie różne osoby i jednostki uczelniane (nie do zaakceptowania byłyby na przykład nazwy: socjotechnika.uw.edu.pl, bizancjum.uw.edu.pl, organizacje.uw.edu.pl),

 

budzące negatywne konotacje, szkodliwe dla wizerunku Uniwersytet Warszawskiego (do takich nazw należałyby np. katastrofy.uw.edu.pl, handel-ludzmi.uw.edu.pl),

 

nazwy domen konferencyjnych (w tym przypadku zachęcamy do tworzenia poddomen na stronach wydziałowych bądź instytutowych).

Dział Sieci Komputerowych

kampus główny, budynek Dawnego Centrum Informatycznego

piętro I, pokój 105
22 55 20 836, 55 22 005
helpdesk(at)uw.edu.pl

www.it.uw.edu.pl/pl/uslugi/strony-internetowe/UslugiStronyInternetoweTworzeniePoddomen/