Uniwersytet Warszawski Domeny

Zasady akceptacji nazwy domeny

Wszystkie wydziały oraz jednostki UW, które chciałyby założyć poddomenę w ramach domeny uw.edu.pl, powinny zapoznać się z instrukcją na stronie www.it.uw.edu.pl.

 

Nazwy domen dotyczących zespołów badawczych, projektów, publikacji, wydarzeń lub kierunków studiów powinny być zakładane na stronach jednostek.

 

Nazwa powinna być:

bardzo konkretna,

zrozumiała i klarowna.

 

W przypadku rejestracji nazw kół naukowych, stosujemy następującą zasadę: kolo-nazwa.uw.edu.pl

 

Nie są akceptowane:

nazwy zbyt ogólne, do których prawa mogą rościć sobie różne osoby i jednostki uczelniane (nie do zaakceptowania byłyby na przykład nazwy: socjotechnika.uw.edu.pl, bizancjum.uw.edu.pl, organizacje.uw.edu.pl),

 

budzące negatywne konotacje, szkodliwe dla wizerunku Uniwersytet Warszawskiego (do takich nazw należałyby np. katastrofy.uw.edu.pl, handel-ludzmi.uw.edu.pl),

 

nazwy domen konferencyjnych (w tym przypadku zachęcamy do tworzenia poddomen na stronach wydziałowych bądź instytutowych).

 

Pozostałe zasady:

Nazwa całej domeny nie może przekraczać 253 znaków łącznie z kropkami (np. strona.uw.edu.pl to 16 znaków)

 

Nazwa pojedynczego członu domeny (między kropkami) nie może przekraczać 63 znaków ( „strona” z domeny strona.uw.edu.pl to 6 znaków)

 

Dozwolone znaki w nazwie:

  • Litery alfabetu łacińskiego: rozmiar liter nie ma znaczenia; a i A traktowane są w ten sam sposób
  • Litery diakrytyczne: (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) są dozwolone, ale nie jest zalecane ich użycie; często powodują niejednoznaczność w formie zapisu
  • Cyfry
  • Symbol myślnika „–” (podkreślenie _ jest symbolem technicznym i nie może być używane w standardowych nazwach)
  • Kropka „.” służy do oddzielenia poszczególnych członów domeny

Dział Sieci Komputerowych

kampus główny, budynek Dawnego Centrum Informatycznego

piętro I, pokój 105
22 55 20 836, 55 22 005

dsk(at)adm.uw.edu.pl
helpdesk(at)uw.edu.pl

www.it.uw.edu.pl/pl/uslugi/strony-internetowe/UslugiStronyInternetoweTworzeniePoddomen/