Uniwersytet Warszawski Pełnomocnicy Rektora w kadencji 2020–2024

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim

dr Agnieszka Janiak-Jasińska

 

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

dr Justyna Godlewska-Szyrkowa

 

Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Dzieci

dr hab. Monika Rekowska, prof. ucz.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju i Współpracy

Robert Grey

 

Pełnomocnik Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim

Jolanta Urbanik