Uniwersytet Warszawski Pełnomocnicy Rektora w kadencji 2020–2024

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

dr Justyna Godlewska-Szyrkowa

 

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim

dr Agnieszka Janiak-Jasińska

 

Pełnomocnik Rektora ds. Platformy Zielonego Dialogu

dr hab. Agata Dziewulska, prof. ucz.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Polityki Przeciwdziałania Dyskryminacji i Molestowaniu Seksualnemu

dr hab. Julia Kubisa, prof. ucz.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Projektów Strategicznych

dr inż. Przemysław Dubel

 

Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju i Współpracy

mgr Robert Grey

 

Pełnomocnik Rektora ds. Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju

dr Robert Rybski

 

Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Dzieci

dr hab. Monika Rekowska, prof. ucz.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Zamówień Publicznych

mgr Piotr Skubera

 

Pełnomocnik Rektora ds. Zbiorów i Kolekcji

dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz.

 

Pełnomocnik Rektora

mgr inż. Jerzy Pieszczurykow