Uniwersytet Warszawski Zespół Rektorski ds. Przygotowania Założeń Nowej Organizacji i Struktury Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół powołany na okres od 7 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Członkowie zespołu:

prof. dr hab. Ewa Bulska – Wydział Chemii,
dr hab. Dominika Maison, prof. UW – Wydział Psychologii,
prof. dr hab. Paweł Strzelecki – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW – Wydział Filozofii i Socjologii,
prof. dr hab. Marek Wąsowicz – Wydział Prawa i Administracji.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 22 rektora UW z 7 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. Przygotowania Założeń Nowej Organizacji i Struktury Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

 

Kontakt

Paulina Bełdyga
Sekretariat Rektora
tel. 22 55 20 999

paulina.beldyga(at)adm.uw.edu.pl

 

Pozostałe komisje i zespoły