Uniwersytet Warszawski Zespół Rektorski ds. Przygotowania Założeń Nowego Modelu Wyłaniania Władz na Uniwersytecie Warszawskim

Zespół powołany na okres od 7 marca do 31 grudnia 2018 r.

 

Członkowie zespołu:

dr Adam Niewiadomski – Biuro Rektoratu,
dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. UW – Wydział Prawa i Administracji,
prof. dr hab. Marek Wąsowicz – Wydział Prawa i Administracji,
Julia Sobolewska – przedstawicielka studentów,
Michał Goszczyński – przedstawiciel doktorantów.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 25 rektora UW z 7 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. Przygotowania Założeń Nowego Modelu Wyłaniania Władz na Uniwersytecie Warszawskim (pdf)

 

Kontakt

Paulina Bełdyga
Sekretariat Rektora
tel. 22 55 20 999

paulina.beldyga(at)adm.uw.edu.pl

 

Pozostałe komisje i zespoły

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn