Uniwersytet Warszawski Zespół Rektorski ds. Przygotowania Założeń Nowego Modelu Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

Zespół powołany na okres od 7 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Członkowie zespołu:

dr Marcin Engel – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW. – Wydział Chemii,
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano – Wydział Historyczny,
dr Joanna Tabor-Książyk – Wydział Polonistyki,
dr hab. Sławomir Żółtek – Wydział Prawa i Administracji.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 24 rektora UW z 7 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. Przygotowania Założeń Nowego Modelu Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim (pdf)

Kontakt

Paulina Bełdyga
Sekretariat Rektora
tel. 22 55 20 999

paulina.beldyga(at)adm.uw.edu.pl

 

Pozostałe komisje i zespoły

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn