Uniwersytet Warszawski Zespół Rektorski ds. Przygotowania Założeń Nowej Procedury Nadawania Stopni i Tytułów na Uniwersytecie Warszawskim

Zespół powołany na okres od 29 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Członkowie:

dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW – Wydział Historyczny,

prof. dr hab. Jan Jakub Michałek – Wydział Nauk Ekonomicznych,

prof. dr. hab. Paweł Urzyczyn – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,

dr hab. Robert Sucharski, prof. UW – Wydział „Artes Liberales”,

prof. dr hab. Dariusz Wasik – Wydział Fizyki.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 35 rektora UW z 29 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. Przygotowania Założeń Nowej Procedury Nadawania Stopni i Tytułów na Uniwersytecie Warszawskim (pdf)

Kontakt

Paulina Bełdyga
Sekretariat Rektora
tel. 22 55 20 999

paulina.beldyga(at)adm.uw.edu.pl

 

Pozostałe komisje i zespoły

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn