Uniwersytet Warszawski Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu”

Zespół utworzony w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”

 

Przewodniczący:

Jacek Cichocki – koordynator ds. federalizacji z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

 

Członkowie zespołu:

dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW – prorektor ds. rozwoju,

dr Mirosław Grochowski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,

Jacek Sztolcman – Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii,

prof. dr hab. Michał Szymański – dyrektor Obserwatorium Astronomicznego, Wydział Fizyki,

dr Hanna Werblan-Jakubiec – dyrektor Ogrodu Botanicznego, Wydział Biologii.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 124 rektora UW z 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn