Uniwersytet Warszawski Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Szturmowej 4 na potrzeby naukowo-dydaktyczne”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Szturmowej 4 na potrzeby naukowo-dydaktyczne”

Zespół utworzony w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

 

Przewodniczący:

dr hab. Igor Postuła – prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału Zarządzania

 

Członkowie zespołu:

dr Robert Dwiliński – Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii,

dr Ewa Gołębiowska – Wydział Zarządzania,

dr Agnieszka Pugacewicz – Digital Economy Lab UW,

Jacek Sztolcman – Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii,

dr Dominik Wasilewski – koordynator ds. wdrożenia zmian wynikających z wprowadzenia nowej ustawy,

Magdalena Kocik – Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 132 rektora UW z 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Szturmowej 4 na potrzeby naukowo-dydaktyczne” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

 

Zarządzenie nr 27 rektora UW z 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 132 rektora UW z 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Szturmowej 4 na potrzeby naukowo-dydaktyczne” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)