Uniwersytet Warszawski Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku Porektorskiego”

Zespół utworzony w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

 

Przewodnicząca:

dr Marta Widy-Behiesse – prodziekan Wydziału Orientalistycznego

 

Wiceprzewodnicząca:

dr hab. Barbara Arciszewska – dyrektor Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego

 

Członkowie zespołu:

dr hab. Grażyna Jurkowlaniec – prodziekan Wydziału Historycznego,

dr Mariusz Smoliński – zastępca dyrektora Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego,

dr Kamil Kuraszkiewicz – Wydział Orientalistyczny,

dr Jan Rogala – Wydział Orientalistyczny,

dr hab. Hubert Kowalski – zastępca dyrektora Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego,

Marek Nowicki – Biuro Gospodarcze,

Andrzej Alinkiewicz – Biuro Ewidencji Nieruchomości,

Sławomir Barabasz – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Przedstawiciele doktorantów:

Makary Górzyński – Wydział Historyczny,

Anna Klingofer-Szostakowska – Wydział Orientalistyczny.

 

Przedstawiciele studentów:

Katarzyna Pucuła – Wydział Historyczny,

Dominik Rodakowski – Wydział Orientalistyczny.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 92 rektora UW z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku Porektorskiego” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

Zarządzenie nr 101 rektora UW z 21 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku Porektorskiego” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)