Uniwersytet Warszawski Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku Porektorskiego”

Zespół utworzony w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”

 

Przewodnicząca:

dr Marta Widy-Behiesse – prodziekan Wydziału Orientalistycznego

 

Wiceprzewodnicząca:

dr Mariusz Smoliński – Wydział Historyczny

 

Członkowie zespołu:

Andrzej Alinkiewicz – Biuro Ewidencji Nieruchomości,

Michał Brutkowski – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,

dr hab. Marek Czapelski – Wydział Historyczny,

prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec – Wydział Historyczny,

dr hab. Hubert Kowalski – Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego,

dr hab. Kamil Kuraszkiewicz – Wydział Orientalistyczny,

Marek Nowicki – Biuro Gospodarcze,

Jan Rogala – Wydział Orientalistyczny.

 

Przedstawiciele doktorantów:

Konrad Morawski – Wydział Historyczny,

Anna Klingofer-Szostakowska – Wydział Orientalistyczny

 

Przedstawiciele studentów:

Adam Perzyński – Wydział Historyczny,

Patrycja Zakrzewska – Wydział  Orientalistyczny.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 92 rektora UW z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku Porektorskiego” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

Zarządzenie nr 101 rektora UW z 21 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku Porektorskiego” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn