Uniwersytet Warszawski Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka); II etap”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka); II etap”

Zespół utworzony w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

 

Przewodnicząca:

Krystyna Kochman – Wydział Neofilologii

 

Członkowie zespołu:

dr hab. Zofia Marzec – Wydział Neofilologii,

prof. dr hab. Dominika Oramus – Wydział Neofilologii,

dr Anna Porczyk – Wydział Neofilologii,

Łukasz Sobociński – Wydział Neofilologii,

dr Paulina Olechowska – Wydział Lingwistyki Stosowanej,

dr Agnieszka Dickel – Wydział Lingwistyki Stosowanej,

Agnieszka Stępień-Lubas – Wydział Lingwistyki Stosowanej,

dr Jacek Romaniuk – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW,

Marzena Górecka – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW,

Liliana Kontny – Ośrodek Studiów Amerykańskich,

Andrzej Alinkiewicz – Biuro Ewidencji Nieruchomości,

Sławomir Barabasz – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Przedstawiciele doktorantów:

Maja Gajek – Wydział Neofilologii,

Anna Siwirska – Wydział Lingwistyki Stosowanej.

 

Przedstawiciele studentów:

Tomasz Michalik – Wydział Lingwistyki Stosowanej,

Renata Gładysz – Wydział Neofilologii,

Magdalena Czapska – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW,

Jan Szymczak – Ośrodek Studiów Amerykańskich.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 105 rektora UW z 21 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka); II etap” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)