Uniwersytet Warszawski Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka); II etap”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka); II etap”

Zespół utworzony w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”

 

Przewodnicząca:

Krystyna Kochman – Wydział Neofilologii

 

Członkowie zespołu:

Łukasz Sobociński – Wydział Neofilologii,

dr Paulina Olechowska – Wydział Lingwistyki Stosowanej,

dr Agnieszka Dickel – Wydział Lingwistyki Stosowanej,

Agnieszka Stępień-Lubas – Wydział Lingwistyki Stosowanej,

dr Jacek Romaniuk – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW,

Marzena Górecka – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW,

Liliana Kontny – Ośrodek Studiów Amerykańskich,

Andrzej Alinkiewicz – Biuro Ewidencji Nieruchomości,

dr hab. Robert Małecki, prof. ucz. Wydział Neofilologii,
dr hab. Svitlana Romaniuk Wydział Lingwistyki Stosowanej,

Mateusz Patera Wydział Lingwistyki Stosowanej,
Maria Loks Wydział Lingwistyki Stosowanej,

Sławomir Rzepecki Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami,

przedstawiciel Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego,

przedstawiciel Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 105 rektora UW z 21 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka); II etap” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

 

Zarządzenie nr 132 rektora UW z 27 października 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 105 rektora UW z 21 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowodydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka)w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 20162025” >>