Uniwersytet Warszawski Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)”

Zespół utworzony w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”
Przewodnicząca:

dr Marianna Zieleńska – Wydział Filozofii i Socjologii

 

Wiceprzewodniczące:

Małgorzata Mieszkowska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Emilia Żukowska-Stępniak – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 

Członkowie zespołu:

dr Agnieszka Nowakowska – Wydział Filozofii i Socjologii

dr hab. Barbara Lewenstein – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz – Wydział Historyczny

Justyna Jasionowska – Wydział Historyczny

Andrzej Alinkiewicz – Biuro Ewidencji Nieruchomości

Michał Brutkowski – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Przedstawiciele studentów:

Kamil Lebnicki – Wydział Filozofii i Socjologii

Małanka Junko – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Zuzanna Kostrzewa – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Iwo Maciak – Wydział Historyczny

 

Przedstawiciel Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
Skład rozszerzony zespołu:

Obejmuje członków wymienionych wyżej, a także następujące osoby:

prof. dr hab. Józef Niżnik – Instytut Socjologii i Filozofii Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Wojciech Materski – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Paweł Sztabiński – Instytut Socjologii i Filozofii Polskiej Akademii Nauk

Maciej Łuczak – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 162 rektora UW z 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)