Uniwersytet Warszawski Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)”

Zespół utworzony w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”

Przewodnicząca:

dr Marianna Zieleńska – Wydział Filozofii i Socjologii

 

Wiceprzewodniczące:

Małgorzata Mieszkowska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Emilia Żukowska-Stępniak – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 

Członkowie zespołu:

dr Agnieszka Nowakowska – Wydział Filozofii i Socjologii

dr hab. Barbara Lewenstein – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Andrzej Alinkiewicz – Biuro Ewidencji Nieruchomości

Michał Brutkowski – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Przedstawiciele studentów:

Kamil Lebnicki – Wydział Filozofii i Socjologii,

Małanka Junko – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,

Sebastian Kańduła – Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

 

Przedstawiciele Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

dr hab. Jacek Wierciński, prof. ucz. – przedstawiciel Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Wydział Prawa i Administracji,

Eliza Rogowska-Lasocka – przedstawicielka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.

Skład rozszerzony zespołu:

Obejmuje członków wymienionych wyżej, a także następujące osoby:

prof. dr hab. Józef Niżnik – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,

prof. dr hab. Wojciech Materski – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk,

prof. dr hab. Paweł Sztabiński – Instytut Socjologii i Filozofii Polskiej Akademii Nauk,

Maciej Łuczak – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk,

prof. dr hab. Hanna Bojar – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 162 rektora UW z 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

 

Zarządzenie nr 181 rektora UW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 162 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 listopada 2019 r. sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

 

Zarządzenie nr 153 rektora UW z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 162 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn