Uniwersytet Warszawski Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”

Zespół utworzony w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”
Przewodnicząca:

dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. ucz. – Wydział Nauk Ekonomicznych

 

Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. Dariusz Kuźmina – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

 

Członkowie zespołu:

Andrzej Alinkiewicz – Biuro Ewidencji Nieruchomości,

Michał Brutkowski – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,

dr Karolina Brylska – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,

dr hab. Wiesław Cetera – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,

dr Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński – Wydział Nauk Ekonomicznych,

Ewa Domańska – Wydział Nauk Ekonomicznych,

dr Tomasz Gajderowicz – Wydział Nauk Ekonomicznych,

Adam Grabowski – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,

Radosław Hoffmann – Wydział Nauk Ekonomicznych,

Izabella Migalska – Wydział Nauk Ekonomicznych,

Krystyna Paczoska – Wydział Nauk Ekonomicznych,

dr hab. Karolina Safarzyńska, prof. ucz. – Wydział Nauk Ekonomicznych,

Paweł Krzysztofik – Wydział Nauk Ekonomicznych.

 

Przedstawiciele doktorantów:

Piotr Ćwiakowski – Wydział Nauk Ekonomicznych,

Anita Zawisza – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

 

Przedstawiciele studentów:

Dariusz Kęsicki – Wydział Nauk Ekonomicznych,

Magdalena Michalska – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
Michał Tymowski – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 63 rektora UW z 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

Zarządzenie nr 100 rektora UW z 21 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

Zarządzenie nr 152  rektora UW z 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 100 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025