Uniwersytet Warszawski Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)”

Zespół utworzony w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”

Przewodnicząca:

Maria Cywińska – Wydział Psychologii

 

Członkowie zespołu:

dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz. – Wydział Psychologii,

Agnieszka Stępień-Lubas – Wydział Psychologii,

Michał Broniarz – Wydział Psychologii,

dr Alicja Niedźwiecka – Wydział Psychologii,

dr hab. Andrzej Rynkiewicz – Wydział Psychologii,

Małgorzata Rączka – Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Przedstawiciele studentów:

Sonia Grzywacz – Wydział Psychologii

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 19 rektora UW z 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

 

Zarządzenie nr 35 rektora UW z 21 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 rektora UW z 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2025” >>

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn