Uniwersytet Warszawski Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)”

Zespół utworzony w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”
Przewodnicząca:

Maria Cywińska – Wydział Psychologii

 

Członkowie zespołu:

Elżbieta Bednarska– Wydział Psychologii,

Michał Broniarz – Wydział Psychologii,

dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska – Wydział Psychologii,

dr Wouter de Raad – Wydział Psychologii,

Ewa Gajewska – Wydział Psychologii,

dr hab. Maciej Haman, prof. ucz. – Wydział Psychologii,

prof. dr hab. Dominika Maison – Wydział Psychologii,

Wiesława Nowak – Wydział Psychologii,

prof. dr hab. Ewa Pisula – Wydział Psychologii,

prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi – Wydział Psychologii,

dr Anna Reinholz – Wydział Psychologii,

dr hab. Andrzej Rynkiewicz – Wydział Psychologii,

dr Rafał Stefański – Wydział Psychologii,

dr Mikołaj Winiewski – Wydział Psychologii,

Andrzej Alinkiewicz – Biuro Ewidencji Nieruchomości,

Michał Brutkowski – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,

Konrad Zawadzki – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych.

 

Przedstawicielka doktorantów:

Dominika Bulska – Wydział Psychologii

 

Przedstawiciele studentów:

Wojciech Kańtor – Wydział Psychologii,

Joanna Rudnicka – Wydział Psychologii.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 19 rektora UW z 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)