Uniwersytet Warszawski Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” oraz „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” oraz „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe”

Zespół utworzony w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”
Przewodnicząca:

Magdalena Kocik – Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW

 

Członkowie zespołu:

Andrzej Alinkiewicz – Biuro Ewidencji Nieruchomości,

Piotr Bocian – Biuro Promocji,

Monika Burakowska – Biuro ds. Rekrutacji,

Katarzyna Malec – Biuro Spraw Studenckich,

Michał Morski – Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego,

Sylwia Salamon – Biuro Współpracy z Zagranicą,

Paweł Wdówik – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Przedstawiciele studentów:

Adam Krzymiński – Wydział Prawa i Administracji,

Michał Litwiniec – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,

Piotr Włodarczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 77 rektora UW z 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec) oraz „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)