Uniwersytet Warszawski Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych”

Zespół utworzony w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”
Przewodnicząca:

Alicja Wleciał – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Członkowie zespołu:

Barbara Wysoczańska – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,

Andrzej Alinkiewicz – Biuro Nieruchomości,

Renata Gierak – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,

Sławomir Zając – Biuro Nieruchomości Powiśle,

Paweł Wdówik – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,

Jan Burzyński – Biuro Rektoratu,

Katarzyna Żakowska – Centrum Wolontariatu,

Robert Rożen – Digital Economy Lab,

Maciej Dzięciołowski – Teatr Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego,

Włodzimierz Staniewski – Wydział „Artes Liberales”,

Kinga Jaźwińska – koordynator do spraw artystycznych Uniwersytetu Warszawskiego (sekretariat prorektora ds. rozwoju).

 

Przedstawiciel doktorantów:

Michał Goszczyński – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 

Przedstawiciele studentów:

Karolina Grzegorczyk – Wydział Neofilologii,

Michał Litwiniec – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Mikołaj Mierzejewski – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych,

Piotr Włodarczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

 

Zarządzenia

Zarządzenie nr 23 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 2 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

 

Zarządzenie nr 29 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 23 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 2 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

 

Zarządzenie nr 88 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 23 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 2 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)