Uniwersytet Warszawski Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych”

Zespół utworzony w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”
Przewodnicząca:

Alicja Wleciał – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Członkowie zespołu:

Barbara Wysoczańska – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,

Andrzej Alinkiewicz – Biuro Nieruchomości,

Renata Gierak – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,

Sławomir Zając – Biuro Nieruchomości Powiśle,

Paweł Wdówik – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,

Jan Burzyński – Biuro Rektoratu,

Katarzyna Żakowska – Centrum Wolontariatu,

Robert Rożen – Digital Economy Lab.

 

Przedstawiciel doktorantów:

Michał Goszczyński – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 

Przedstawiciele studentów:

Karolina Grzegorczyk – Wydział Neofilologii,

Mikołaj Mierzejewski – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.

 

Zarządzenia

Zarządzenie nr 23 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 2 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)