Uniwersytet Warszawski Zespół Roboczy ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Zespół Roboczy ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
Przewodnicząca:

dr hab. Julia Kubisa, prof. ucz. – Wydział Socjologii

 

Członkowie:

mgr Katarzyna Basisty – Biuro ds. Obsługi Kształcenia;
mgr Grzegorz Bochenek – Biuro ds. Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego;

mgr Anna Martin-Grędzińska – główna specjalistka ds. równouprawnienia;

mgr Robert Grey – p.o. kanclerza;

mgr Maria Golińska-Wapińska – koordynatorka ds. doktoranckich;
dr hab. Krzysztof Kilian – Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego;

mgr Diana Pustuła – Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych;

dr Anna Sadecka – Biuro Współpracy z Zagranicą;

mgr Gabriela Sempruch – Biuro Innowacji Dydaktycznych;

dr Dominik Wasilewski – Biuro Obsługi Badań;

mgr Joanna Wąsowska – Biuro Spraw Pracowniczych;

mgr Konrad Zawadzki – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego;

mgr Przemysław Mroczkowski – przedstawiciel doktorantów;

mgr Daria Rybicka – sekretarz.

 

 

Zarządzenia rektora:
  • Zarządzenie nr 8 z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 147 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (pdf)
  • Zarządzenie nr 122 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 147 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (pdf)
  • Zarządzenie nr 147 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (pdf)