Uniwersytet Warszawski Zespół Roboczy ds. Rozwoju Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Zespół Roboczy ds. Rozwoju Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Zespół powołany na okres od dnia 29 marca do 31 grudnia 2019 r.

Przewodnicząca:

Anna Wołodko – dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

 

Członkowie:

Marzanna Ciastek – Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji,

dr hab. Dariusz Grygrowski – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,

Ewa Kobierska-Maciuszko – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,

dr hab. Marek Węcowski – Wydział Historyczny,

dr Zuzanna Wiorogórska – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 38 rektora UW z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Rozwoju Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

 

Kontakt

Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej

ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa
e-mail: bipa@uw.edu.pl

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn