Uniwersytet Warszawski Zespół Roboczy ds. Planów Przestrzennych w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Przewodniczący:

Michał Sikorski – zastępca kierownika Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej

 

Członkowie:

Andrzej Alinkiewicz – kierownik Biura Ewidencji Nieruchomości,

Włodzimierz Czyżkowski – zastępca kanclerza ds. Technicznych,

Mikołaj Kołacz – Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej,

dr hab. Jacek Kwiatkowski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,

dr hab. Igor Postuła – prodziekan Wydziału Zarządzania,

Małgorzata Rączka – Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej,

Konrad Zawadzki – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych,

przedstawiciel Biura Architektury m. st. Warszawy – zgodnie ze wskazaniem.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 10 rektora UW z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7 rektora UW z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Planów Przestrzennych w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

 

Zarządzenie nr 7 rektora UW z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Planów Przestrzennych w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn