Uniwersytet Warszawski Zespół Roboczy ds. Planów Przestrzennych w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Przewodniczący:

Michał Sikorski – zastępca kierownika Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej

 

Członkowie:

Andrzej Alinkiewicz – kierownik Biura ds. Nieruchomości,

Włodzimierz Czyżkowski – zastępca kanclerza ds. Technicznych,

dr Wojciech Dziemianowicz – członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Przestrzennego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,

Mikołaj Kołacz – Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej,

Małgorzata Rączka – Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej,

Konrad Zawadzki – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych,

przedstawiciel Biura Architektury m. st. Warszawy – zgodnie ze wskazaniem.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 109 rektora UW z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 79 rektora UW z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Planów Przestrzennych w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)