Uniwersytet Warszawski Zespół Roboczy ds. Kształcenia

Zespół powołany na okres od dnia 25 marca do 30 września 2019 r.

 

Przewodnicząca:

dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz. – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

 

Członkowie zespołu:

dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

dr Przemysław Kordos – Wydział „Artes Liberales”,

dr hab. Krzysztof Jan Turzyński – Wydział Fizyki,

dr hab. Sławomir Tadeusz Żółtek – Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Marta Zimniak-Hałajko – członek Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia, Wydział Polonistyki,

dr hab. Ewa Haman – członek Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia, Wydział Psychologii,

dr Magdalena Markowska – członek Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia, Wydział Biologii,

dr hab. Aneta Pieniądz – członek Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia, Wydział Historyczny.

 

Przedstawiciel doktorantów:

Damian Michalik – Wydział Fizyki

 

Przedstawiciele studentów:

Maciej Bednarski – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych,

Ewa Gutkowska – Wydział Prawa i Administracji,

Kamil Lebnicki – Wydział Filozofii i Socjologii,

Krystyna Szumbarska – Wydział Biologii.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 35 rektora UW z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Kształcenia (pdf)

Kontakt

Biuro Spraw Studenckich

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, piętro II, pok. 21, 20a, 20b, 20c, 29a, 31
fax 22 55 24 087 (pok. 29a)
e-mail: bsstud@adm.uw.edu.pl

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn