Uniwersytet Warszawski Zespół Roboczy ds. Analiz i Prognoz w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Przewodniczący:

prof. dr hab. Stefan Jackowski – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 

Członkowie:

Andrzej Alinkiewicz – kierownik Biura Ewidencji Nieruchomości

dr Walentyna Karmelitow – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Łukasz Krawiranda – Biuro Wspomagania Rozwoju

Anna Olczak – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Marcin Podziemski – Biuro Analiz Ekonomicznych i Zarządczych

Tomasz Potrykus – Biuro Analiz Ekonomicznych i Zarządczych

Anna Szwałek – Biuro Techniczne

Natalia Wojciechowska – Biuro Wspomagania Rozwoju

dr Tomasz Zając – Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 8 rektora UW z 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Analiz i Prognoz w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

 

Zarządzenie nr 80 rektora UW z 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Analiz i Prognoz w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)