Uniwersytet Warszawski Zespół Roboczy ds. Analiz i Prognoz w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Przewodniczący:

prof. dr hab. Stefan Jackowski – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 

Członkowie:

Andrzej Alinkiewicz – kierownik Biura ds. Nieruchomości

Grzegorz Bochenek – kierownik Biura Wspomagania Rozwoju

dr Robert Dąbrowski – zastępca kanclerza ds. informatycznych

Anna Olczak – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Anna Szwałek – Biuro Techniczne

dr hab. Katarzyna Śledziewska – Wydział Nauk Ekonomicznych

dr Maciej Wilamowski – Wydział Nauk Ekonomicznych

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 80 rektora UW z 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Analiz i Prognoz w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)