Uniwersytet Warszawski Zespół Rektorski ds. Przygotowania Projektu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół powołany na okres od 5 grudnia 2018 roku do 30 września 2019 roku
Przewodniczący:

prof. dr hab. Marek Wąsowicz – Wydział Prawa i Administracji

 

Zastępca przewodniczącego:

dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW – Wydział Prawa i Administracji

 

Członkowie zespołu:

prof. dr hab. Stanisław Betley – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,

dr Filip Kawczyński – Wydział Filozofii i Socjologii,

dr hab. Ewa Marciniak – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

prof. dr hab. Andrzej Stefan Wysmołek – Wydział Fizyki,

Kamil Mieszkowski – przedstawiciel doktorantów,

Adam Krzymiński – przedstawiciel studentów, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

 

Sekretarze:

mgr Magdalena Gaczyńska – Biuro Spraw Pracowniczych,

dr hab. Adam Niewiadomski – Biuro Rektoratu,

dr hab. Paweł Wojciechowski – Wydział Prawa i Administracji.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 125 rektora UW z 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. Przygotowania Projektu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

 

Zarządzenie nr 134 rektora UW z 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 125 rektora UW z 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. Przygotowania Projektu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)