Uniwersytet Warszawski Zespół Rektorski ds. Przygotowania Projektu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół powołany na okres od 5 grudnia 2018 roku do 30 września 2019 roku

Przewodniczący:

prof. dr hab. Marek Wąsowicz – Wydział Prawa i Administracji

 

Zastępca przewodniczącego:

dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW – Wydział Prawa i Administracji

 

Członkowie zespołu:

prof. dr hab. Stanisław Betley – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,

dr Filip Kawczyński – Wydział Filozofii i Socjologii,

dr hab. Ewa Marciniak – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

prof. dr hab. Andrzej Stefan Wysmołek – Wydział Fizyki,

Kamil Mieszkowski – przedstawiciel doktorantów,

Adam Krzymiński – przedstawiciel studentów, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

 

Sekretarze:

mgr Magdalena Gaczyńska – Biuro Spraw Pracowniczych,

dr hab. Adam Niewiadomski – Biuro Rektoratu,

dr hab. Paweł Wojciechowski – Wydział Prawa i Administracji.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 125 rektora UW z 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. Przygotowania Projektu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

 

Zarządzenie nr 134 rektora UW z 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 125 rektora UW z 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. Przygotowania Projektu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn