Uniwersytet Warszawski Zespół Rektorski ds. federacji Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zespół powołany na okres od 3 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Członkowie zespołu:

mgr Jacek Cichocki – przewodniczący,

mgr Maciej Ciemny – Wydział Fizyki,

prof. dr hab. Anna Gambin – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,

mgr Aleksandra Majchrzak – Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej,

mgr Konrad Zawadzki – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 123 rektora UW z 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. federacji Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (pdf)