Uniwersytet Warszawski Zespół Rektorski ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej

Zespół Rektorski ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej został powołany na kadencję 2020-2024.
Przewodniczący:

prof. dr hab. Zygmunt Lalak – prorektor UW do spraw badań.

 

Członkowie zespołu:

dr hab. Piotr Bębas, prof. ucz. – dyscyplina nauki biologiczne;
dr hab. Konrad Bobiatyński – dyscyplina historia;
dr Sylwia Dudek-Mańkowska – dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
prof. dr hab. Anna Gambin – dyscyplina matematyka oraz dyscyplina informatyka;

dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz. – dyscyplina pedagogika;
dr hab. Joanna Karolina Golińska-Pilarek, prof. ucz. – dyscyplina filozofia;
dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz. – dyscyplina nauki prawne;
prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec – dyscyplina nauki o sztuce;
dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz. – dyscyplina nauki o kulturze i religii;
dr hab. Sławomir Mandes, prof. ucz. – dyscyplina nauki socjologiczne;
dr hab. Dawid M. Osiński – dyscyplina literaturoznawstwo;
dr hab. Jacek Puchalski, prof. ucz. – dyscyplina nauki o komunikacji społecznej i mediach;
prof. dr hab. Wojciech Satuła – dyscyplina nauki fizyczne;
prof. dr hab. Sławomir Sęk – dyscyplina nauki chemiczne;
dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. ucz. – dyscyplina archeologia;
dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska – dyscyplina nauki o polityce i administracji oraz dyscyplina nauki o bezpieczeństwie;
dr hab. Marcin B. Żemigała – dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości.

dr hab. Sławomir Ilnicki – dyscyplina nauki o ziemi i środowisku;
dr hab. Michał Krawczyk, prof. ucz. – dyscyplina ekonomia i finanse;
prof. dr hab. Andrzej Udalski – dyscyplina astronomia;
dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz. – dyscyplina psychologia;
prof. dr hab. Ewa Żebrowska – dyscyplina językoznawstwo.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 marca 2021 r.  w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej na kadencję 2020-2024.

 

Zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Obsługę zespołu zapewnia Biuro Obsługi Badań.