Uniwersytet Warszawski Zespół ds. Zamówień Publicznych

Zespół powołany na kadencję 2020-2024

Przewodniczący:

dr hab. Krzysztof Kilian – zastępca p.o. dyrektora Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Zastępca przewodniczącego:

mgr inż. arch. Andrzej Alinkiewicz – p.o. zastępcy kanclerza ds. nieruchomości

 

Członkowie:

mgr Robert Grey – p.o. kanclerza,

mgr Teresa Andrysiak – pełnomocnik rektora ds. zamówień publicznych,

dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz. – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.

 

W pracach Zespołu biorą udział z głosem doradczym:

  1. mgr Aleksandra Majchrzak – kierownik Biura Audytu Wewnętrznego,
  2. mgr inż. Paweł Błachnio – audytor wewnętrzny Biura Audytu Wewnętrznego

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 30 rektora UW z 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Zamówień Publicznych w kadencji 2020–2024

 

Zarządzenie nr 36 rektora UW z 6 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 30 rektora UW z 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Zamówień Publicznych w kadencji 2020–2024

Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia mgr Aleksandra Piłat z Biura Spraw Pracowniczych UW.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn