Uniwersytet Warszawski Zespół ds. Pracowniczych planów kapitałowych

Zespół powołany do 28 lutego 2021 roku
Przewodniczący:

dr hab. Jacek Męcina, prof. ucz. – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Członkowie:

dr Artur Chełstowski – zastępca kanclerza ds. ekonomicznych,
mgr Małgorzata Kłodzińska – Kwestura,
mgr Grzegorz Kołtuniak – Biuro Spraw Pracowniczych,
mgr Jolanta Siemaszko – Kwestura,
dr hab. Tadeusz Winkler-Drews – Wydział Zarządzania,
dr hab. Tomasz Zalega, prof. ucz. – Wydział Zarządzania.

 

Przedstawiciele Związków Zawodowych:

Anna Ratajska – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”,
dr Bohdan Kaczmarek – Rada Zakładowa ZNP,

dr Weronika Parfianowicz – Komisja Zakładowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Zarządzenie nr 245 rektora UW z 23 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 241 rektora UW z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Pracowniczych planów kapitałowych

Zarządzenie nr 241 rektora UW z 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Pracowniczych planów kapitałowych

Zarządzenie nr 240 rektora UW z 13 listopada 2020 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 155 rektora UW z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Pracowniczych planów kapitałowych oraz Pracowniczych programów emerytalnych