Uniwersytet Warszawski Zespół ds. opracowania programu studiów na kierunku lekarskim

Zespół ds. opracowania programu studiów na kierunku lekarskim
Koordynator:

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Przewodniczący:

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

 

Członkowie:

dr Anna Ambroziak;
mgr Bartosz Borucki;

dr hab. Leszek Bosek, prof. ucz.;
dr hab. Iwona Grabowska-Kowalik;

dr hab. Józef Haczyński;

dr hab. Tomasz Jagielski;

prof. dr hab. Paweł Łuków;

dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz.;

dr hab. Agnieszka Nogal, prof. ucz.;

dr hab, Anna Piątek, prof. ucz.;

dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. ucz.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 47 rektora UW z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania zespołów związanych z projektowaniem  rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim (pdf)

Zarządzenie nr 53 rektora UW z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 47 rektora UW z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania zespołów związanych z projektowaniem  rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim (pdf)

Zarządzenie nr 98 rektora UW z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 47 rektora UW z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania zespołów związanych z projektowaniem  rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim (pdf)

Zarządzenie nr 104 rektora UW z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 47 rektora UW z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania zespołów związanych z projektowaniem  rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim (pdf)

Zarządzenie nr 111 rektora UW z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 47 rektora UW z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania zespołów związanych z projektowaniem  rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim (pdf)

Obsługę administracyjną zespołu sprawuje Biuro Innowacji Dydaktycznych oraz inne osoby wskazane przez prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.