Uniwersytet Warszawski Zespół ds. opracowania planu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego „MAGISTER 2018” w ramach szkolenia obronnego na Uniwersytecie Warszawskim

Zespół ds. opracowania planu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego „MAGISTER 2018” w ramach szkolenia obronnego na Uniwersytecie Warszawskim

Przewodniczący:

Grzegorz Kołtuniak – kierownik Biura Spraw Pracowniczych

 

Zastępca przewodniczącego:

Andrzej Gizka – kierownik Sekcji Obrony Cywilnej, Biuro Spraw Pracowniczych

 

Członkowie:

Stanisław Cyruliński – kierownik Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

Agnieszka Kukulska – Sekcja Obrony Cywilnej, Biuro Spraw Pracowniczych

Marek Nowicki – kierownik Sekcji Zabezpieczenia Obiektów

Edmund Potrykus – Sekcja Obrony Cywilnej, Biuro Spraw Pracowniczych

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 117 rektora UW z 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania planu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego „MAGISTER 2018” w ramach szkolenia obronnego na Uniwersytecie Warszawskim (pdf)