Uniwersytet Warszawski Zespół ds. infrastruktury medycznej

Koordynator:

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

 

Przewodniczący:

mgr Robert Grey – p.o. kanclerza

 

Członkowie:

mgr inż. arch. Andrzej Alinkiewicz p.o. zastępcy kanclerza ds. nieruchomości;
dr Izabella BednarczykBochenek dyrektor Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego;
dr Artur Chełstowski zastępca kanclerza ds. ekonomicznych;

mgr Jacek Cichocki;

mgr inż. Włodzimierz Czyżkowski zastępca kanclerza ds. technicznych;

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski;

mgr inż. Roman Kalinowski;

mgr Grzegorz Kołtuniak – dyrektor ds. pracowniczych;

dr hab. Magdalena Markowska;

dr Piotr Nieżurawski;
dr hab. Zbigniew Rogulski;

dr hab. Andrzej Rynkiewicz;

dr Robert Sot – p.o. dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego;

mgr Anna Wołodko – dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 129 rektora UW z 14 listopada 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 47 rektora UW z 11 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania zespołów związanych z projektowaniem  rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim (pdf)

 

Zarządzenie nr 111 rektora UW z 19 września 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 47 rektora UW z 11 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania zespołów związanych z projektowaniem  rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim (pdf)

 

Zarządzenie nr 104 rektora UW z 9 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 47 rektora UW z 11 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania zespołów związanych z projektowaniem  rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim (pdf)

 

Zarządzenie nr 98 rektora UW z 27 lipca 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 47 rektora UW z 11 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania zespołów związanych z projektowaniem  rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim (pdf)

 

Zarządzenie nr 53 rektora UW z 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 47 rektora UW z 11 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania zespołów związanych z projektowaniem  rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim (pdf)

 

Zarządzenie nr 47 rektora UW z 11 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania zespołów związanych z projektowaniem  rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim (pdf)

 

Nadzór nad pracą zespołu powierza się dr. hab. Sławomirowi Żółtkowi, prof. ucz. – prorektorowi ds. studentów i jakości kształcenia.

 

Obsługę administracyjną zespołu sprawuje Biuro Innowacji Dydaktycznych oraz inne osoby wskazane przez prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn