Uniwersytet Warszawski Zespół Doradczy ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Zespół powołany na okres od 18 lutego do 30 września 2019 r.
Przewodniczący:

prof. dr hab. Paweł Krzysztof Swianiewicz – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 

Członkowie zespołu:

prof. dr hab. Robert Cieślak – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

dr hab. Łukasz Goczek – Wydział Nauk Ekonomicznych

dr hab. Robert Grzeszczak, prof. ucz. – Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Przemysław Hensel, prof. ucz. – Wydział Zarządzania

dr hab. Kamil Imbir – Wydział Psychologii

dr hab. Sylwia Kulczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

dr hab. Sławomir Mandes – Wydział Filozofii i Socjologii

dr hab. Adam Szymański – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz. – Wydział Pedagogiczny

Amanda Dziubińska – przedstawicielka doktorantów wskazana przez Zarząd Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 13 rektora UW z 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (pdf)

Zarządzenie nr 22 rektora UW z 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13 rektora UW z 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (pdf)