Uniwersytet Warszawski Zespół Doradczy ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zespół powołany na okres od 18 lutego do 30 września 2019 r.
Przewodniczący:

prof. dr hab. Jerzy Tiuryn – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 

Członkowie zespołu:

dr hab. Ewa Borsuk, prof. ucz. – Wydział Biologii

prof. dr hab. Michał Cyrański – Wydział Chemii

prof. dr hab. Agnieszka Kałamajska – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

prof. dr hab. Maria Magdalena Konarska – Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Sebastian Kowalczyk – Wydział Geologii

prof. dr hab. Grzegorz Pojmański – Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Fizyki

dr hab. Piotr Szymczak, prof. ucz. – Wydział Fizyki

Przemysław Decewicz – przedstawiciel doktorantów wskazany przez Zarząd Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 14 rektora UW z 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (pdf)

Zarządzenie nr 23 rektora UW z 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14 rektora UW z 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (pdf)