Uniwersytet Warszawski Zespół Doradczy ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Zespół powołany na okres od 18 lutego do 30 września 2019 r.

Przewodniczący:

dr hab. Cezary Wiesław Cieśliński, prof. ucz. – Wydział Filozofii i Socjologii

 

Członkowie zespołu:

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz – Wydział Polonistyki

dr hab. Agnieszka Nogal, prof. ucz. – Wydział Filozofii i Socjologii

dr hab. Dominika Oramus, prof. ucz. – Wydział Neofilologii

prof. dr hab. Andrzej Pieńkoś – Wydział Historyczny

prof. dr hab. Paweł Stępień – Wydział „Artes Liberales”

prof. dr hab. Małgorzata Tryuk – Wydział Lingwistyki Stosowanej

Natalia Greniewska – przedstawicielka doktorantów wskazana przez Zarząd Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 12 rektora UW z 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych (pdf)

Zarządzenie nr 21 rektora UW z 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12 rektora UW z 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych (pdf)

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn