Uniwersytet Warszawski Zespół Doradczy ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Zespół powołany na okres od 18 lutego do 30 września 2019 r.
Przewodniczący:

dr hab. Cezary Wiesław Cieśliński, prof. ucz. – Wydział Filozofii i Socjologii

 

Członkowie zespołu:

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz – Wydział Polonistyki

dr hab. Agnieszka Nogal, prof. ucz. – Wydział Filozofii i Socjologii

dr hab. Dominika Oramus, prof. ucz. – Wydział Neofilologii

prof. dr hab. Andrzej Pieńkoś – Wydział Historyczny

prof. dr hab. Paweł Stępień – Wydział „Artes Liberales”

prof. dr hab. Małgorzata Tryuk – Wydział Lingwistyki Stosowanej

Natalia Greniewska – przedstawicielka doktorantów wskazana przez Zarząd Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 12 rektora UW z 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych (pdf)

Zarządzenie nr 21 rektora UW z 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12 rektora UW z 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych (pdf)