Uniwersytet Warszawski Zespół Doradczy ds. Organizacji Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej

Zespół powołany na okres od 18 lutego do 30 września 2019 r.
Przewodniczący:

prof. dr hab. Maciej Abramowicz – Wydział „Artes Liberales”

 

Członkowie zespołu:

dr hab. Maciej Górecki – Wydział Psychologii

prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska – Wydział Neofilologii

dr hab. Mikołaj Herbst – Instytut Ameryk i Europy

dr hab. Michał Krawczyk, prof. ucz. – Wydział Nauk Ekonomicznych

prof. dr hab. Piotr Rybka – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

dr hab. Anna Skolimowska – Wydział „Artes Liberales”

dr hab. Joanna Sułkowska – Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Mikołaj Biesaga – przedstawiciel doktorantów wskazany przez Zarząd Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 15 rektora UW z 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Organizacji Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej (pdf)

Zarządzenie nr 24 rektora UW z 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15 rektora UW z 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Organizacji Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej (pdf)