Uniwersytet Warszawski Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zespół uczelniany powołany na kadencję 2016-2020
Przewodnicząca zespołu:

dr Agnieszka Janiak-Jasińska – Wydział Historyczny

 

Członkowie zespołu:

dr Grażyna Czetwertyńska – Wydział „Artes Liberales”,

Michał Goszczyński – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

dr hab. Anna Jaroszewska – Wydział Neofilologii,

dr Piotr Kroll – Wydział Historyczny,

dr Jan Kwapisz – Wydział Polonistyki,

dr hab. Marta Lackowska – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,

dr Iwona Pugacewicz – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,

dr Anna Rosner – Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Krzysztof Szewior – Wydział Nauk Politycznych i Studiów  Międzynarodowych,

dr hab. Agnieszka Więckowska – Wydział Chemii,

Patrycja Sieląg – przedstawicielka studentów,

Anna Wolska – przedstawicielka studentów.

 

Stali goście:

dr Izabella Bednarczyk-Bochenek – Dyrektor Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji,

dr Mikołaj Jasiński – Kierownik Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 11 rektora UW z 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 78 rektora UW z 27 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Zarządzenie nr 78 rektora UW z 27 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Zarządzenie nr 14 rektora UW z 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 78 rektora UW z 27 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 (pdf)

Kontakt

Agata Wroczyńska

Biuro ds. Jakości Kształcenia

tel: 22 55 24 072

awroczynska(at)uw.edu.pl