Uniwersytet Warszawski Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia w kadencji 2020-2024

 

Przewodniczący Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, o którym mowa w § 58 ust. 6 pkt 1 Statutu UW:

dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz. – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

 

Osoby wskazane przez rektora, o których mowa w § 58 ust. 6 pkt 2 Statutu UW:

dr Andrzej Bielecki – Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Ewa Durska – Wydział Geologii,

mgr Natalia Greniewska – Samorząd Doktorantów UW,

dr Agnieszka Janiak-Jasińska – Wydział Historii,

dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, prof. ucz. – Wydział Socjologii,

dr hab. Monika Skorek – Wydział Zarządzania.

 

Osoby wskazane przez Samorząd Studentów UW, o których mowa w § 58 ust. 6 pkt 3 Statutu UW:

Kamil Gryckiewicz – Wydział Chemii,

Iwo Pokorski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,

Justyna Smoleń – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

Joanna Szreder – Wydział Filozofii,

Jan Wieczorek – Wydział Lingwistyki Stosowanej,

Daniel Zdrodowski – Wydział Socjologii.

 

Osoby wskazane przez Senat UW, o których mowa w § 58 ust. 6 pkt 4 Statutu UW:

dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

dr Łukasz Książyk – Wydział Polonistyki,

dr hab. Magdalena Markowska – Wydział Biologii,

dr hab. Aneta Pieniądz – Wydział Historii,

dr hab. Krzysztof Jan Turzyński, prof. ucz. – Wydział Fizyki,

mgr Jolanta Urbanik – Szkoła Języków Obcych.

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów UW, o którym mowa w § 58 ust. 6 pkt 5 Statutu UW:

mgr Katarzyna Gajda – Wydział Lingwistyki Stosowanej

 

Sekretarz:

mgr Maksymilian Sas – sekretariat prorektora ds. studentów i jakości kształcenia

 

 

 

Akty prawne:

Zarządzenie nr 463 rektora UW z 7 grudnia 2020 roku w sprawie wskazania osób na członków oraz powołania sekretarza Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia na kadencję 2020-2024 >>

 

Obwieszczenie nr 34 rektora UW z 10 grudnia 2020 roku o ogłoszeniu składu Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia na kadencję 2020-2024 >>

 

Obwieszczenie nr 1 rektora UW z 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany obwieszczenie nr 34 rektora UW z 10 grudnia 2020 roku o ogłoszeniu składu Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia na kadencję 2020-2024 >>

 

Obwieszczenie nr 5 rektora UW z 15 marca 2022 roku w sprawie zmiany obwieszczenie nr 34 rektora UW z 10 grudnia 2020 roku o ogłoszeniu składu Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia na kadencję 2020-2024 >>

 

Obwieszczenie nr 12 rektora UW z 13 marca 2023 roku w sprawie zmiany obwieszczenie nr 34 rektora UW z 10 grudnia 2020 roku o ogłoszeniu składu Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia na kadencję 2020-2024 >>