Uniwersytet Warszawski Uczelniana Komisja Wyborcza

Komisja uczelniana powołana na kadencję 2016-2020
Członkowie komisji:

prof. dr hab. Marek Bednarski – Wydział Nauk Ekonomicznych,

dr hab. Sylwester Gardocki – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

dr hab. Marcin Konecki – Wydział Fizyki,

dr Żaneta Nalewajk-Turecka – Wydział Polonistyki,

dr hab. Ryszard Piotrowski – Wydział Prawa i Administracji,

dr Dorota Sobierańska – Wydział Pedagogiczny,

dr hab. Bożena Szal – Wydział Biologii,

prof. dr hab. Paweł Urzyczyn – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

 

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

Jarosław Rybusiński – Wydział Fizyki,

Aleksandra Goławska – Wydział Prawa i Administracji,

Iga Łaniec – Wydział Filozofii i Socjologii.

 

Uchwały:

Uchwała nr 69 Senatu UW z 22 marca 2017 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członków Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 235 Senatu UW z 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członków Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 63 Senatu UW z 22 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członków Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 50 Senatu UW z 25 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 421 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 (pdf)

ukw.uw.edu.pl
Kontakt

dr Adam Niewiadomski,

Wiktoria Osdoba
Biuro Rektoratu
ukw(at)adm.uw.edu.pl