Uniwersytet Warszawski Uczelniana Komisja Wyborcza

Komisja uczelniana powołana na kadencję 2020–2024

Przewodniczący:

dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. ucz. – Wydział Prawa i Administracji

 

Zastępca przewodniczącego:

prof. dr hab. Marek Bednarski – Wydział Nauk Ekonomicznych

 

Członkowie komisji będący nauczycielami akademickimi:

dr Artur Chełstowski – administracja ogólnouniwersytecka, zastępca kanclerza ds. ekonomicznych

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz – Wydział Polonistyki

dr hab. Agnieszka Leszczyńska – Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

dr hab. Andrzej Okołów – Wydział Fizyki

dr hab. Jacek Pasieczny – Wydział Zarządzania

 

Członkowie komisji będący doktorantami:

Anna Maria Bielecka – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

 

Członkowie komisji będący studentami:

Magdalena Piśko – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Zuzanna Śniecińska – Wydział Prawa i Administracji

 

Uchwały:

Uchwała nr 587 Senatu UW z 24 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2020–2024 >>

 

Uchwała nr 235 Senatu UW z 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członków Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 69 Senatu UW z 22 marca 2017 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członków Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 63 Senatu UW z 22 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członków Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 50 Senatu UW z 25 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 421 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 (pdf)

ukw.uw.edu.pl

Sekretarze Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Adam Niewiadomski, prof. ucz.

Biuro Rektoratu

tel. (22) 55 24 028

e-mail: adam.niewiadomski(at)adm.uw.edu.pl

 

Maria Januszczyk

Biuro Rektoratu

tel. (22) 55 20 760

e-mail: maria.januszczyk(at)adm.uw.edu.pl

 

Kontakt:

ukw(at)adm.uw.edu.pl

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn