Uniwersytet Warszawski Uczelniana Komisja Rekrutacyjna 2017/2018

Komisja uczelniana powołana na rok akademicki 2017/2018

Przewodnicząca:

dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW − prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

 

Pozostali członkowie komisji:

dr Jacek Głażewski – Wydział Polonistyki,

dr hab. Anna Górajek – Wydział Neofilologii,

dr hab. Monika Radlińska – Wydział Biologii,

dr hab. Jacek Rzepka – Wydział Historyczny,

dr Zofia Skrzypczak – Wydział Zarządzania,

dr Ewa Stefańska – Wydział Prawa i Administracji,

Julia Sobolewska – przedstawicielka studentów.

 

Sekretarz:

dr Kamila Cholawo-Sosnowska – kierownik Biura ds. Rekrutacji.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 36 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 1 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 30 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2017/2018 (pdf)

Kontakt

dr Kamila Cholawo-Sosnowska

Biuro ds. Rekrutacji
tel. 22 55 24 041

kcholawo(at)adm.uw.edu.pl

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn