Uniwersytet Warszawski Uczelniana Komisja Rekrutacyjna 2018/2019

Komisja uczelniana powołana na rok akademicki 2018/2019
Przewodnicząca:

dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW − prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

 

Pozostali członkowie komisji:

dr Jacek Głażewski – Wydział Polonistyki,

dr hab. Anna Górajek – Wydział Neofilologii,

dr Jowanka Jakubek-Lalik – Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Monika Radlińska – Wydział Biologii,

dr hab. Jacek Rzepka – Wydział Historyczny,

dr Zofia Skrzypczak – Wydział Zarządzania,

Jagoda Białota – przedstawicielka studentów.

 

Sekretarz:

dr Kamila Cholawo-Sosnowska – kierownik Biura ds. Rekrutacji

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 37 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019 (pdf)

 

Kontakt

dr Kamila Cholawo-Sosnowska

Biuro ds. Rekrutacji

tel. 22 55 24 041

e-mail: kamila.cholawo-sosnowska(at)adm.uw.edu.pl