Uniwersytet Warszawski Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

Komisja uczelniana powołana na rok akademicki 2016/2017

Przewodnicząca:

dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW − prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

 

Pozostali członkowie komisji:

dr hab. Anna Bajer, prof. UW – Wydział Biologii,

dr hab. Witold Bednorz – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,

dr Anna Górajek – Wydział Neofilologii,

dr Elżbieta Kauer-Bugajna – Wydział Polonistyki,

dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW – Wydział Fizyki,

dr hab. Piotr Ugniewski – Wydział Historyczny,

dr hab. Piotr Przybysz – Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Joanna Radoszewska – Wydział Psychologii,

Piotr Włodarczyk – przedstawiciel studentów.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 63 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 1 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 30 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2016/2017 (pdf)

 

Zarządzenie nr 30 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2016/2017 (pdf)

Kontakt

dr Kamila Cholawo-Sosnowska

Biuro ds. Rekrutacji
tel. 22 55 24 041

kcholawo(at)adm.uw.edu.pl
Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn