Uniwersytet Warszawski Uczelniana Komisja Oceniająca

Komisja powołana na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

Przewodniczący:

prof. dr hab. Tomasz Zarycki – Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca

 

Zastępca przewodniczącego:

dr hab. Olga Barburska – Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

 

Członkowie:

dr Mariusz Drzewiecki – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. prof. Kazimierza Michałowskiego;
dr Magdalena Eusebe – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. prof. Kazimierza Michałowskiego;
prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki – Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego;
dr Ignacy Jóźwiak – Ośrodek Badań nad Migracjami;
dr hab. Magdalena Lesińska – Ośrodek Badań nad Migracjami;
dr Małgorzata Pacek – Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego;
dr Agnieszka Pieńkowska – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. prof. Kazimierza Michałowskiego;
dr hab. Leszek Prochniak – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim.

 

Zarządzenia i uchwały:

Zarządzenie nr 20 Rektora UW z 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej >>

 

Uchwała nr 12 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 19 października 2016 r. w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Oceniającej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 >>

 

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn