Uniwersytet Warszawski Uczelniana Komisja Dyscyplinarna

Skład komisji w kadencji 2020–2024
Członkowie komisji

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr hab. Maciej Górecki – Wydział Psychologii,
dr hab. Beata Hoffmann – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
dr Sylwia Kossakowska-Pisarek – Szkoła Języków Obcych,
dr hab. Sławomir Mandes, prof. ucz. – Wydział Socjologii,
dr hab. Szymon Pawelec, prof. ucz. – Wydział Prawa i Administracji,
dr Robert Pietrusiński – Wydział Zarządzania,
dr Agnieszka Sochal – Centrum Kształcenie Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW,
dr hab. Magdalena Środa, prof. ucz. – Wydział Filozofii,
dr hab. Jacek Zaleśny – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. ucz. – Wydział Polonistyki.

 

DOKTORANCI

mgr Magdalena Filipek – Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych,

mgr Aleksandra Grzegorska – Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska.

 

STUDENCI

Krzysztof Radziwon – Wydział Prawa i Administracji,

Aleksandra Skipietrow – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

 

Skład Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej na kadencję 2020–2024.