Uniwersytet Warszawski Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego

Rada XXIII kadencji powołana na okres od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r.
Przewodniczący

dr hab. Sławomir Żółtek, prof. UW – prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia

 

Sekretarz

Krzysztof Jaworski – Wydział Prawa i Administracji

 

Członkowie

Iga Marczyńska-Białek – Wydział Polonistyki;
Michał Mikołajczyk – Wydział Fizyki;
Konrad Rokicki – Wydział Historii;
Kamil Słomiński – Wydział Prawa i Administracji;

Hubert Taładaj – Wydział Prawa i Administracji.

 

Zarządzenia

Zarządzenie nr 17 rektora UW z 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania członków Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego

 

Zarządzenie nr 5 rektora UW z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania przy Rektorze Uniwersytetu Warszawskiego członków Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego

Kontakt

 

rada.kn(at)uw.edu.pl

www.rada.uw.edu.pl