Uniwersytet Warszawski Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego

Rada powołana do 31 grudnia 2018 r.
Przewodnicząca

dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW – prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia

 

Członkowie

Wiktor Olejniczak – student Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

Emil Ratowski – student Wydziału Prawa i Administracji,

Kamil Ratowski – student Wydziału Prawa i Administracji,

Karolina Warecka – studentka Wydziału Historycznego,

Konrad Wyszkowski – student Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych.

 

Zarządzenia

Zarządzenie nr 5 rektora UW z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania przy Rektorze Uniwersytetu Warszawskiego członków Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego (pdf)

Kontakt

 

rada.kn(at)uw.edu.pl

www.rada.uw.edu.pl