Uniwersytet Warszawski Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego

Rada Konsultacyjna do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego XXV kadencji na kadencję od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Przewodniczący

dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz. – prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia

 

Sekretarz

Patryk Szlufik – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 

Członkowie

Błażej Bawolik – Wydział Prawa i Administracji;

Kacper Cybiński – Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych;

Kaj Nasalski – Wydział Historii;
Konrad Rokicki – Wydział Historii;

Michał Ścibura – Wydział Prawa i Administracji.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 145 rektora UW z 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania członków Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego (pdf)

Zarządzenie nr 296 rektora UW z 31 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego (pdf)

Kontakt

 

rada.kn(at)uw.edu.pl

www.rada.uw.edu.pl