Uniwersytet Warszawski Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego

Rada XXIV kadencji powołana na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
Przewodniczący

dr hab. Sławomir Żółtek, prof. UW – prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia

 

Sekretarz

Konrad Rokicki – Wydział Historii

 

Członkowie

Adrian Zwierzyński – Wydział Archeologii
Błażej Bawolik – Wydział Prawa i Administracji
Justyna Kanas – Wydział Prawa i Administracji

Michał Mikołajczyk – Wydział Fizyki
Patryk Szlufik – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Kontakt

 

rada.kn(at)uw.edu.pl

www.rada.uw.edu.pl